Workshop 21. 9.

Nácvik chirurgických technik a řešení komplikací břišní chirurgie na zvířeti v Biomedicínském centru Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy

Kurz určený pro lékaře v chirurgické specializační přípravě, pořádaný ve spolupráci s Johnson & Johnson Institute.
Kurz vychází z dlouhodobých experimentálních zkušeností plzeňské Chirurgické kliniky. V rámci kurzu bude možné si prakticky vyzkoušet a provést výkony ze všeobecné a cévní chirurgie, které jsou součástí programu výchovy mladých chirurgů, kteří ale velmi často nemají příležitost je provést v klinické praxi. Účastníci si vyzkouší nejen výkony z kolorektální chirurgie, ale bude jim umožněn i nácvik řešení některých závažných komplikací.
Program a další informace

Datum konání: středa 21. září 2022, 8.00–17.00
Garant kurzu: prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
Přihlášení: e-mailem na ksibalo@its.jnj.com (počet účastníků workshopu je omezen; registrace vybraných účastníků bude potvrzena do 29. července)