Úvodní slovo

 

Vážené kolegyně, kolegové, milí hosté,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval do Plzně na již 9. kongres chirurgie jater, žlučových cest a slinivky břišní. Bohužel se kongres koná v delším časovém odstupu od našeho posledního setkání, což bylo zapříčiněno covidovou pandemií. Pravdou je, že jsme mohli kongres uspořádat „on-line“ formou, nicméně se domnívám, že tato forma nemůže nahradit osobní setkání nejen na profesní, ale také na společenské úrovni.

Multimodální postupy v hepatopankreatobiliární oblasti udělaly za poslední léta velký pokrok ku prospěchu našich pacientů. Můžeme se proto těšit na zajímavé přednášky vyzvaných řečníků všech odborností, kteří se touto problematikou zajímají. Dostatečný prostor bude věnován rovněž přihlášeným přednáškám, které vždy do každého kongresu přinášejí správné koření a náměty pro diskuzi. Velmi se těším rovněž na sesterskou sekci, která má vždy na tomto kongresu zásadní místo. Budu velmi rád, když se aktivně či pasivně našeho kongresu zúčastní mladé kolegyně, kolegové a odnesou si potřebné znalosti důležité pro svou každodenní, nejen chirurgickou praxi.

Vážení přátelé, bude mi velkou ctí Vás přivítat v Plzni ve dnech 19. a 20. září tohoto roku na 9. kongresu chirurgie jater, žlučových cest a slinivky břišní.

S úctou

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
prezident kongresu

Hlavní témata kongresu

  • maligní primární a sekundární nádory jater a slinivky břišní
  • benigní onemocnění HPB oblasti
  • experimentální HPB chirurgie
  • poranění hepatopankreatobiliárního systému
  • varia

Důležité termíny

  • „early-bird" registrační poplatky: do 31. července
  • registrace k aktivní účasti: do 30. června
  • notifikace o přijetí přednášky: do 20. července
  • kongres: 19. a 20. září