Vyzvaní přednášející

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Současné trendy v minimálně invazivní operativě slinivky břišní (laparoskopické a robotické operace, ERAS)

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
Endokrinní nádory pankreatu

prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
Současná chirurgická léčba karcinomu pankreatu

prof. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.
Kritéria kvality péče u nemocných s tumory HPB oblasti
Informace o založení sekce HPB chirurgie


prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Role imunoterapie u nádorů GIT

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MBA
Personalizované onkologické postupy u nemocných s malignitami HPB oblasti

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Současnost zobrazovacích metod u nádorů HPB oblasti

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Screening karcinomu slinivky 2022

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Možnosti preventivních opatření u primárních nádorů jater

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Současné postupy v onkologické léčbě primárních nádorů jater

prof. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v ČR

prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Miniinvazivní jaterní chirurgie

MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.
Novinky v endoskopické diagnostice a léčbě onemocnění žlučových cest

doc. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
Benigní tumory slinivky břišní

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Screening primárních nádorů jater

MUDr. Stanislav Batko
Indikace k neoadjuvantní léčbě karcinomu pankreatu
MUDr. Jiří Pudil 
Ablační metody u nádorů jater

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Současné trendy v léčbě akutní pankreatitidy

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Postavení cholangioskopie u onemocnění žlučových cest

doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.
Chirurgická léčba metastáz karcinomu pankreatu

doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D.
Synchronní resekce jaterních metastáz jako součást cytoredukční chirurgie a hypertermické intraperitoneální chemoterapie

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.
Cévní resekce u karcinomu pankreatu

doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS
Transplantace jater pro jaterní metastázy kolorektálního karcinomu

prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
Význam genetických vyšetření u jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Role anesteziologa u operačních výkonů v HPB oblasti

doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Multiviscerální resekce u nádorů zažívacího traktu

prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Cévní resekce u karcinomu pankreatu, indikace, výsledky

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
Infekce v břišní chirurgii

prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
Chirurgie pankreatu v dětském věku

doc. MUDr. Peter Girman, Ph.D.
Pankreatogenní diabetes a autotransplantace ostrůvků

prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Přehled současných možností diagnostiky onemocnění jater pomocí imunochemických metod